ابر ماه توت فرنگی زیبا در آسمان تهران

ابرماه زمانی اتفاق می افتد که ماه کامل در مدار خود به نام حضیض در نزدیک ترین فاصله به زمین باشد.

ابرماه بری

منبع: سلامت نیوز

  جنگ تمام عیار زنان 2 پوما برای قلمرو

دیدگاهتان را بنویسید