ائتلاف ماکرون نتوانست اکثریت پارلمان را به دست آورد

نظرسنجی ها در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که ائتلاف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نتوانست اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد.

بر اساس این نظرسنجی، ائتلاف ماکرون 260 کرسی از 577 کرسی پارلمان فرانسه را قبل از شمارش آرا به دست خواهد آورد.

گزارش ها حاکی از آن است که راست افراطی در فرانسه در انتخابات پیروز شده است.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که ائتلاف ماکرون احتمالاً 205 تا 233 کرسی از 577 کرسی پارلمان را به دست خواهد آورد.

ائتلاف ماکرون نتوانست اکثریت پارلمان را به دست آورد

رسانه ها گزارش دادند که با توجه به نتایج احتمالی امروز انتخابات، مکرون برای کسب اکثریت پارلمانی باید با احزاب بیشتری ائتلاف کند.

خبرگزاری فرانسه همچنین گفت که وزیر مکرون گفته است که نتایج انتخابات پارلمانی با آن چیزی که ما انتظارش را داشتیم فاصله دارد.

به طور سنتی، رای دهندگان فرانسوی از انتخابات پارلمانی که چند هفته پس از انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار می شود، استفاده می کنند تا به رئیس جمهور جدید اکثریت پارلمانی را برای پیشبرد دستور کار خود بدهند.

بدون اکثریت مطلق 289 کرسی، مکرون برای پیشبرد اصلاحات مهم مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش مالیات و اصلاح مزایا به حمایت سایر احزاب نیاز خواهد داشت.

عدم دسترسی مکرون به اکثریت پارلمانی دوره ای از عدم اطمینان را ایجاد می کند که می تواند منجر به تقسیم قدرت بی سابقه در دهه های اخیر در فرانسه شود یا منجر به فلج طولانی مدت و انتخابات پارلمانی آینده شود.

  قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران

دیدگاهتان را بنویسید