آیا کلاس جبرانی در تابستان در دبستان برگزار می شود؟!

رضوان حکیم زاده گفت: برای جبران یادگیری دانش آموزانی که در فضای مجازی مشکل تحصیل دارند، برنامه ای به نام طرح جبران یادگیری دو مرحله ای داریم.

به گفته وی، مرحله اول این طرح پس از پایان اولین سنجش است و تمامی دانش آموزانی که نتایج آنها نیازمند تلاش بیشتر در دروس فارسی، ریاضی و علوم باشد، مشمول این طرح خواهند شد. روند یادگیری این دانش آموزان از بهمن ماه سال گذشته ادامه دارد.

حکیم زاده گفت: مرحله دوم طرح جبرانی در تابستان و بر اساس نتایج ارزیابی نهایی دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام می شود. آماری از دانشجویان مشمول این طرح استخراج شده است. تلاش می کنیم زمان مورد نیاز برای آمادگی جبرانی در تابستان را جبران کنیم.

وی گفت: دبستان اساس آموزش است. اگر نتوانیم بر یادگیری ضعیف دانش آموزان غلبه کنیم، فرصت های یادگیری را از دست خواهند داد. بعد از وزیر اعتبار این کار داده شد و امیدواریم بتوانیم از همه توانمندی های جهادی، داوطلبانه و ملی نهایت استفاده را ببریم.

به گفته وی تمامی مدارس و دانش آموزان باید تلاش کنند تا پایان سال این طرح به تصویب برسد. دروس فارسی و ریاضی در پایه های اول تا سوم و دروس زبان فارسی، ریاضی و علوم طبیعی در پایه های چهارم تا ششم برگزار می شود.

بر اساس شرایط منطقه ای، استان ها برنامه درسی را برای دانش آموزان مقطع ابتدایی اجرا می کنند

  داستان سه جوان فداکاری در سیل استبان!

دیدگاهتان را بنویسید