آیا واکسن کراون همه را مصون می کند؟

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: برخی از افراد ممکن است حتی با دو نوبت واکسن کراون ایمنی لازم را ایجاد نکنند.

دکتر علیرضا با بیان اینکه میزان ایمنی زایی در واکسن های مختلف متفاوت است، گفت: واکسن های مختلف مکانیسم های متفاوتی دارند و واکنش های متفاوتی ایجاد می کنند و ممکن است برخی افراد حتی با تزریق دو دوز واکسن کرونا، ایمنی لازم را ایجاد نکنند.

این عضو دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه یادآور شد: تنها راه سنجش ایمنی ناشی از واکسن کرونا، آزمایش آنتی بادی پس از نوبت دوم واکسن است و توصیه می‌شود یک ماه پس از نوبت دوم واکسن این کار انجام شود. در صورت لزوم دوز مصرف کنید..

جانبش گفت: در صورتی که این آزمایش نشان داد مصونیت لازم ایجاد نشده است، تزریق دوز اضافی واکسن ضروری است.

وی گفت: البته آزمایش آنتی بادی در تعیین درجه ایمنی زایی نامشخص است زیرا ممکن است برخی افراد آنتی بادی لازم را نداشته باشند اما ایمنی سلولی در آن افراد فعال است که با آزمایش آنتی بادی قابل بررسی است. نیست.

جانباز در خصوص تزریق نوبت سوم یا دوز تقویتی واکسن کرونا گفت: نوبت سوم برای طولانی‌تر شدن ایمنی‌زایی واکسن کرونا تزریق می‌شود و معمولاً شش ماه بعد از نوبت دوم تزریق می‌شود.

این عضو دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه گفت: در حال حاضر نوبت سوم برای کادر درمانی و گروه های پرخطری که شش ماه پس از دوز دوم واکسن واکسینه شده اند به کشور تزریق می شود. وی افزود: در خصوص تزریق کلی نوبت سوم باید منتظر وضعیت بیماری باشیم و چه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

  رئیس جمهور وارد دوشنبه شد

دیدگاهتان را بنویسید