آیا هزینه واکسن کرون پرداخت می شود؟

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که جامعه را به مشارکت در واکسیناسیون، تاج گذاری و حفظ جان و سلامت مردم عزیز ایران تشویق کنیم.

کمال حیدری در گفت وگویی با بیان اینکه واکسن تاج باید هزینه پرداخت شود، افزود: واکسن تاج رایگان است و هدف دولت سیزدهم تامین سلامت مردم است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت تصریح کرد: عدم بیان کامل موضوع از سوی من دلیل ایجاد ابهام در خصوص بلاعوض بودن واکسن تاج است که باعث برداشت های متفاوتی در رسانه ها شد. تمام مراقبت و تلاش من در مصاحبه ام این بود که از سلامت مردم محافظت کنم و جامعه را تشویق کنم تا واکسینه شوند.

  از گرمازدگی در تابستان چه می دانید؟!

دیدگاهتان را بنویسید