آیا ما لیاقت یک زندگی خوب را داریم؟!

445824 980 خبر مرکزی

الهام فهاری| رشد و بهبود بافت به آرامی و به درستی انجام می شود. اما زندگی انسان همیشه شرایط خوب و بافت مغذی ندارد. در برخی جاها، زندگی نه تنها غیرقابل پیش بینی، غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی است، بلکه در معرض قطع برق خارجی نیز قرار دارد.

بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و فرسایش پایه‌های باورها و ارزش‌ها می‌شود. اگر بیشتر افراد درگیر برآوردن نیازهای اساسی پایه زیستی و اقشار زیرین هرم نیازها (طبق نظریه مزلو) شوند، قدرت و زمان لازم برای تفکر و مقابله با نیازهای طبقات بالاتر را نخواهند داشت. . .

در شرایطی که بسیاری از معیارها و ناهماهنگی های گفتار و عمل و فساد و تقلب رو به افزایش است، مشخص است که با افزایش جرم، آسیب های اجتماعی و انحرافات روانی مواجه هستیم. گزارش های مختلف از فروپاشی یا دگرگونی ارزش ها نشان دهنده نارضایتی و ابهام است و این موضوع را برجسته می کند که:

آیا ما توانایی خوب زیستن و خوب زیستن را از دست داده ایم؟ پاسخ به این سوال از رویکرد ما به مسئله نشات می گیرد و اگر راهی برای بهبود و تلاش برای تغییر وجود داشته باشد، به این خاستگاه فلسفی باز می گردد. نارضایتی می تواند ما را آگاه تر کند و آگاهی راه خروج از آن لحظه را روشن می کند.

زندگی خوب: سی گام فلسفی برای به کمال رساندن هنر زندگی یکی از نوشته های خوب این روزهای سردرگمی است. این مقاله با ترجمه مارک ورنون پیمان تهرانیان توسط فرهنگ نشر نو و با همکاری نشر آسیم در سال 1400 منتشر شده است.

  من دو بار ازدواج کردم که در خیابان نخوابم

مارک ورنون دانشمند بریتانیایی در فیزیک، الهیات و فلسفه است که در مورد زندگی، علم و الهیات می نویسد. او به داده هایی مانند تعداد کتاب های خودیاری در این قرن اشاره می کند و می پرسد: “چرا ما نتوانسته ایم به یکدیگر کمک کنیم؟”

او از خوش بینی و اغراق این نوشته ها و بازی آمارگیری انتقاد می کند و معتقد است که ترفندهای شکل دادن به یک زندگی پیش ساخته به درد مردم خورده است. زیرا کانون مشکل یا کمبود بزرگ امروز «حکمت» زندگی است.

بر این اساس، خود زندگی اصل است، نه موفقیت. نویسنده از حکمت زندگی در چارچوب اخلاق و فضایل حکیمانه و نیاز به رهبری گرانشی (کاهش دهنده) و همراهی (استعلایی) صحبت می کند.

این مقاله پیچش‌ها و چرخش‌هایی را که ورنون آن‌ها را راهنما نامید، توصیف می‌کند، و نویسنده امیدوار است که این امر منجر به بازاندیشی و تأمل بهتر در زندگی شود. ورنون با یک سوال بزرگ و اساسی شروع می کند: “زندگی خوب چیست؟”

او در این زمینه سه نکته را ترسیم می کند: زندگی خوب از زیستن، تعلل و تفکر در مورد چگونگی زیستن ناشی می شود. فلسفه رفاه به ما کمک می کند تا با به کارگیری زمان حال در تربیت خود پویایی به سوی آینده داشته باشیم و نکته سوم این است که زندگی خوب مساوی با سعادت ابدی نیست.

بنابراین هر شخص یا نهادی که شما را از فکر کردن به خودتان و زندگیتان باز دارد مضر است. وضعیت فعلی ما بر اساس باورها و رفتارهای گذشته و همچنین خالق آینده ساخته شده است. بالاخره زندگی خوب با شادی های ظاهری فرق می کند و زندگی خوب هزینه و هزینه دارد.

  قیمت انواع خودرو چینی در بازار امروز پنجشنبه 27 آبان 1400

این مقاله با روشنگری زندگی طیبه از دیدگاه نویسنده، سی گام عقلانی را در طبقه بندی پنجگانه فضایل معنوی، تراژیک، اجتماعی، عمل گرایانه و فردی بیان می کند. این در مورد هنر، زیبایی، آزادی، معنا، مذهب و درک چیزهایی مانند خشم، پول، غم، تعهد، ناامنی است. عقل در ارتباط، ارتباط با زمین، دوستی، همزیستی دیگر (حیوانات و گیاهان)، زن و مرد و مدارا جستجو می شود.

گام های واقعی در طنز، موسیقی، سکوت خودخواسته، خرد و کار شناخته شده، و همچنین بخشش، سپاسگزاری، امید و شجاعت برای زندگی کردن، خودت بودن، عشق ورزیدن و مواجهه با خود. وی به عنوان نویسنده در پایان هر مرحله با اشاره به آرای فیلسوفان با عنوان «گامی دیگر» به توضیح چرایی و چگونگی آن می پردازد.

هر چه امروز زندگی ما سخت‌تر است و ناامن و آزاردهنده‌تر می‌شویم، بیشتر باید دست از کار بکشیم و به زندگی و چگونگی زندگی کردن فکر کنیم. کاوش در معنای زندگی می تواند به ما کمک کند تا امروز را بر اساس بازنگری در باورها و ارزش های خود و اینکه چه چیزی و چرا و چگونه می توانیم بفهمیم چگونه زندگی کنیم، نقد کنیم.

سازماندهی و تغییر ارزش‌های اصلی می‌تواند بر رفتاری که امروز می‌گیریم، تصمیم‌هایی که می‌گیریم و آینده‌ای که ظهور می‌کند تأثیر بگذارد. زیرا شرایط زندگی امروز ما نتیجه کارهایی است که آگاهانه یا ناآگاهانه در گذشته انجام داده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید