آیا دستمزد کارگران 700 هزار تن افزایش می یابد؟

در سال آینده حداقل دستمزد کارمندان دولت از 3.5 به 4.5 میلیون تن افزایش یافته است. این به معنای افزایش 28 درصدی حقوق کارکنان دولت است. اما آیا این افزایش به معنای آن است که حداقل دستمزد کارگران به همین میزان افزایش می یابد و در نهایت 700 هزار تن افزایش می یابد؟

لایحه 1401 هفته آینده به مجلس می رود. لایحه ای که بر اساس آن حداقل دستمزد کارمندان دولت باید به 4.5 میلیون تن برسد.

این خبری است که فارس به نقل از یکی از کارکنان آگاه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تن است که در سال آینده به 4.5 میلیون تن افزایش می یابد. این به معنای افزایش 28 درصدی حداقل دستمزد برای کارمندان دولت است.

اما اظهارات قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می داد که یا افزایش حقوق کارکنان در سال 1401 لغو شده یا افزایش حداقلی بوده است. البته مسعود میرکاظمی در جای دیگری از افزایش 10 تا 30 درصدی حقوق کارکنان خبر داد و گفت که این افزایش تدریجی بوده و حقوق همه به همین میزان افزایش نمی یابد.

افزایش 790 هزار تنی حقوق کارگران؟

اما جدای از بحث حقوق کارمندان، باید دید که آیا حقوق کارگران به همین میزان افزایش می یابد یا خیر. آینده چندین جلسه باید برگزار شود.

اما در اقتصاد ایران دولت بزرگ ترین کارفرما است و به طور کلی درصد افزایش حداقل دستمزد کارمندان مبنای تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران است. بنابراین اگر حداقل دستمزد 28 تا 30 درصد افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان افزایش می یابد.

  قیمت طلای جهانی امروز 1400/12/02 است

حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 با افزایش 39 درصدی به دو میلیون و 655 هزار تن رسید. اگر امسال حداقل دستمزد 28 تا 30 درصد افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 به سه میلیون و 450 هزار تن رسید. یعنی فقط 790 هزار تن افزایش می یابد!

خط فقر دو برابر حداقل دستمزد!

اما حتی اگر نرخ افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی تا 40 درصد افزایش یابد، حداقل دستمزد در سال 1401 به 3 میلیون و 655 هزار تن می‌رسد. این به معنای افزایش یک میلیون تنی حقوق است. البته این حداقل دستمزد است و مبلغی تحت عنوان حق مسکن، خوراک و پایه سال ها به آن اضافه می شود. در این صورت درآمد نهایی هر کارگر 5 میلیون تن در ماه است.

اما با وجود افزایش 30 تا 40 درصدی حداقل دستمزد، درآمد کارگران همچنان از نرخ تورم عقب است. زیرا دستمزد کارگران در نهایت 40 درصد افزایش می یابد اما تورم به نزدیک 48 درصد رسیده است.

علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی اخیرا گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد میانگین خط فقر در سال 1400 حدود 7 میلیون تن در ماه بوده است. برخی دیگر از کارشناسان می گویند حقوق زیر 10 میلیون در تهران به معنای زندگی زیر خط فقر است.

بنابراین طبق هر یک از این داستان ها، کارگران 3 تا 5 میلیون تن کمتر برای رسیدن به خط فقر دارند.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید