آگهی مناقصه تامین لباس کار شرکت پاکسان

شرکت پاکسان (سهام عام) تولید کننده محصولات خشکشویی و بهداشتی در نظر دارد برای تولید البسه کار کارگران تولیدی و روپوش پرسنل و مدیران اقدام به خرید عمومی نماید.

آگهی مناقصه تامین لباس کار شرکت پاکسان

به گزارش تایمز خبر، شرکت پاکسان (سهام عام) تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی، لباس کار کارگران تولیدی و روپوش کارکنان و مدیران را به شرح مندرج در سایت شرکت پاکسان خریداری نماید. از اشخاص حقوقی که قادر به تامین کالاهای مشخص شده می باشند تقاضا می شود به سایت رسمی شرکت پاکسان به نشانی WWW.PAXANCO.COM پس از تکمیل فرم مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/05/1301 در پاکت های مهر و موم شده به: تهران، کیلومتر 8، ضلع جنوبی بزرگراه فتح، شرکت پاکسان، واحد حقوقی و قراردادها تحویل دهید.

  • بدون سپرده، پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و منسوخ باطل است
  • شرکت پاکسان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • مناقصه گران باید ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500.000.000 ریال به عنوان سپرده پیشنهادی به همراه مدارک موجود در پاکت مناقصه ارائه کنند و یا مبلغ تعیین شده در حساب 719315/21 شرکت پاکسان نزد بانک ملت شعبه ظفر کد 65863 واریز شود.

ضمناً تلفن های 64562414-64562490 در ساعات اداری پاسخگوی سوالات مربوطه خواهند بود.

برای دانلود توضیحات محصول مورد نیاز اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک کنید.

  قیمت بیت کوین، امروز 14/09/09

دیدگاهتان را بنویسید