آزادسازی واردات خودرو با مصوبه دولت

« سیدرتا فتحمیامین وی با اعلام این خبر افزود: از همان روزهای اول مسئولیت بر لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران و رفع ممنوعیت اعتقاد داشتیم. واردات خودرو آن را به عنوان یکی از برنامه های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: با توجه به رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به حل تراز ارزی کشور کمک کرده است، دیگر نیازی به ادامه ممنوعیت واردات خودرو نداریم و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شده ایم. کشور. وی افزود: جلسات متعددی در دستگاه‌های ذیربط و هیئت دولت برگزار کردیم، آزادسازی واردات خودرو را به دور از هیاهوی رسانه‌ای جدی گرفتیم.

آزادسازی واردات خودرو با مصوبه دولت

وزیر صمت ادامه داد: در نهایت با ارائه گزارش های کارشناسی و بیان استدلال های منطقی، نظارت مستمر حاصل شد و پیشنهادات این وزارتخانه به تصویب هیأت وزیران رسید.

  چرا بعد از خوردن بستنی دچار سردرد می شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید