«آتش و گلستان»؛ در ادامه روایتی از زندگی شهید ابراهیم هادی

«آتش و گلستان» روایتی از بقایای گروه چریک های پارچه سرخ، گروه چریکی اندرزگو و خبرچینان کانال کمیل است و داستان کارگردانی است که می خواهد درباره « ابراهیم هادی “ساخت یک فیلم. او و تیم تحقیقاتی و تحقیقاتی اش به دنبال کسانی هستند که ابراهیم هادی را دیده اند، با او بوده اند، از وضعیت شخصی او اطلاع دارند و همچنین کسانی که دوست ندارند این فیلم ساخته شود یا این سند تصویری در جایی ساخته شود.

این فیلم برای حمایت از ساخت فیلم چریک (زندگی شهید جاوید ساخته ابراهیم هادی) است که علی رویینگتون آن را می سازد. شجاعت و فریاد نفرت مهم ترین ویژگی ابراهیم هادی است، مردی با قد و قامت آدم برای انسانیت یا انسانیت.

ساخت «آتش و گلستان» از چند ماه قبل از کرونا آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

%C2%AB%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D9%88+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%9B+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C خبر مرکزی

  وضعیت قرمز در سراسر جهان به دلیل انتشار یک ویروس ناشناخته

دیدگاهتان را بنویسید