آتش بازی برای افتتاحیه المپیک زمستانی پکن

425412 674 خبر مرکزی
بازی های المپیک زمستانی پکن افتتاح شد.

  ایا مردون ترید می‌شوند ازیری ما می‌شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید